Lasery

Laserové merače vzdialenosti fungujú na princípe vysielania laserových lúčov. Laserový lúč je vysielaný a prijímaný z prístroja niekoľko krát za sekundu, smerom k meranému objektu. Laserový lúč sa od objektu odrazí späť k prístroju. Počítač v prístroji vypočíta časový rozdiel medzi vysielaním a prijímaním lúčom a na základe výpočtu určí vzdialenosť. V súčasnosti sú dostupné krížové lasery, ktoré slúžia prevažne v stavebníctve na dokončovacie práce, budovanie priečok, inštalácia zárubní. Bodové lasery a líniové lasery sa využívajú prevažne na obkladačské práce a práce v interiéri.