Frézky, hoblíky, stroje dielňa

Frézovanie je spôsob obrábanie dreva, pri ktorom postupne odoberáme z materiálu, frézou. Frézovanie sa používa prevažne opracovanie rovinných plôch. Jednoručné frézy nedisponujú pružinovým stojanom, ktorý pri práci uľahčuje vedenie frézy. Jednoručné frézy sa používajú hlavne na frézovanie hrán.